Koi als inspiratiebron

Veel liefhebbers van mijn werken weten inmiddels, dat de interesse in de Japanse cultuur is begonnen met het houden van Koikarpers. Door het verlangen zoveel mogelijk te weten van deze juwelen in de vijver, werd ik met de Japanse cultuur in contact gebracht. Boeken en een reis naar Japan zorgden ervoor, dat ik de inzicht kreeg, hoe men in Japan met elkaar en met cultuur omgaat. Het koesteren van culturele waarden en erfgoederen staat in Japan in een hoog vaandel. Trots op hun eigen cultuur is een belangrijke bouwsteen.

Erg leuk, dat op de site van Koiquest aandacht hieraan is geschonken.